Logo
Plezier in het leren van een taal!

Privacy-verklaring

Aula Taleninstituut kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Aula Taleninstituut en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Aula Taleninstituut verstrekt. Aula Taleninstituut kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Aula Taleninstituut verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u door om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Aula Taleninstituut uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Aula Taleninstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Aula Taleninstituut verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Aula Taleninstituut worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aula Taleninstituut gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Aula Taleninstituut maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier het privacybeleid van Google aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan Aula Taleninstituut te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aula Taleninstituut heeft hier geen invloed op. Aula Taleninstituut heeft Google geen toestemming gegeven om via Aula Taleninstituut verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aulataleninstituutnijmegen.nl. Aula Taleninstituut zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Aula Taleninstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Aula Taleninstituut maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Aula Taleninstituut verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Aula Taleninstituut via info@aulataleninstituutnijmegen.nl. www.aulataleninstituutnijmegen.nl is een website van Aula Taleninstituut. Aula Taleninstituut is als volgt te bereiken:

Postadres: Zwanenveld 6145, 6538 PX, Nijmegen

Telefoon: 024 34 30 107

E-mailadres: info@aulataleninstituutnijmegen.nl